Шүүж хайх

Шүүж хайх

Эрэмбэлэх: (5)

23 Бүтээгдэхүүн
Нийт 23 бүтээгдэхүүнүүдээс 23 үзүүлж байна

ГҮЙЦЭТГЭЛ. Аюулгүй БАЙДАЛ. хариуцлага.

Бүтээгдхүүнийг боловсруулахдаа жороос эхлээд амт хүртэл нь таны хүсэл, хэрэгцээнд тулгуурладаг. Манай мэргэжилтнүүд хамгийн сүүлийн үеийн шинжлэх ухааны ололттой хөл нийлүүлэн алхахын зэрэгцээ ба Нордикийн хоолны дэглэмийн зарчмуудаас санаа авсан, мөн таны болон бусдын итгэлийг даах шалгагдсан, баталгаатай, ойлгомжтой мэдээллээр хангаж бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрлэдэг билээ.