Эрэмблэх

priming

Эрэмбэлэх: (5)

2 Бүтээгдэхүүнээр