БАЙГАЛИЙН ГАРАЛТАЙ ИДЭВХТ ОРЦЫН ИЖ БҮРДЭЛ

Бүтээгдэхүүн бүрийн найрлага дахь байгалийн гаралтай идэвхт орцын иж бүрдлийг  Швед улсад ургадаг маш олон талын ач тустай ургамлуудыг нарийн судалгаагаар шинжилж сонгосны үр дүнд боловсруулсан билээ. Тэд арьсны гоо үзэсгэлэн болон залуу төлөвийг нөхөн сэргээж арьс хөгшрөлттэй тэмцэх үр нөлөөтэй.