Алхам алхмаар

Толигор үс засалт хийе

 

Дэлгэрэнгүй
Алхам алхмаар

Торго мэт толигор: шулуун үс

Дэлгэрэнгүй

Дуулгавартай, толгивор, торгомсог

Фитонутриент болон Satin Shield технологийг ашиглав.