1. Гол
  2. Бие арчилгаа
  3. Бусад
  4. Хувийн ариун цэвэр

Хувийн ариун цэвэр

Сүүн хүчил агуулсан зөөлөн найрлага нь цочрол ба үрэвслийн эсрэг тэмцэх төрөлхийн чадварыг бэхжүүлдэг. Саван агуулаагүй.