Эрэмблэх

softening

Эрэмбэлэх: (5)

2 Бүтээгдэхүүнээр