Видео

NovAge Brilliance цувралууд

Үзэх
Мэргэжилтэнээс асуу

Хэт нөсөөжилтийг багасгах 5 арга

Унших

Жигд өнгөтэй гэрэлтсэн арьсны шинэ шийдэл

Шинжлэх ухааны үндэслэлтэй сорилын дүн. Шинжлэх ухааны сорилыг Ori-derm лабораторид 2017 оны 11-р сарын 29-өөс 2017 оны 11-р сарын 30-ны хооронд 21 эмэгтэй оролцогчтой хийсэн.
NovAge Brilliance Infinite Luminosity нөсөөжилтийн эсрэг зовхины тосыг хэрэглэсэн шинжлэх ухааны үндэслэлтэй сорилын дүн.
Шинжлэх ухааны сорилыг Institut d'Expertise Clinique лабораторид (Сингапур улс) 2020 оны 6 сарын 19-нөөс 2020 оны 9 сарын 11-ний хооронд 33 эмэгтэй оролцогчтой хийсэн.Хэрэглэгчдийн сорилын дүн.