Native Force

Адал явдалд дурлагч, шинэ мэдрэмжийг эрэлхийлэгч, эрч хүчээр дүүрэн эрэлхэг залууд зориулсан үнэртэн.