Бөөрөлзгөнө: Тэжээл өгнө

Урууландаа байгалийн ханд, цэвэр жимсний амт ба зөөлөн байгалийн өнгөнөөс бэлэглээрэй!