I.D.

Юу хүсэж байгаагаа зоригтойгоор илэрхийлэгч залууд зориулсан тод бөгөөд сэргэг хэмнэл бүхий үнэртэн.