Giordani Man

Итали хэв маягийн амьдралын тансаг аялгуутай сонгодог үнэртэн.