Felicity

Арьсыг тань илбэх зөөлөн салхи ба жаргаж буй нарны гайхамшгаас таашаалыг мэдрээрэй. Сэтгэл сэргэм, нууцлаг Дорнын үнэртэй.