Espionage

Түүнд хийж чадахгүй зүйл үгүй, учир нь тэр үргэлж ялдаг. Түүний хайртай бүсгүйн зүрх сэтгэл хүртэл зөвхөн түүнийх.