1. Гол
  2. Бие арчилгаа
  3. Бие арчилгаа

Бие арчилгаа

Эрэмблэх

Биеийн тодорхой хэсгүүдэд нөлөө үзүүлнэ

Эрэмбэлэх: (5)

2 Бүтээгдэхүүнээр