Эрэмблэх

Possess

Эрэмбэлэх: (5)

1 Бүтээгдэхүүнээр