Талк

Эвгүй үнэрийг дарж арьсыг удаан хугацаанд сэргээн таатай мэдрэмж төрүүлнэ.