Wellness

«Омега-3» иж бүрдэл нь нэн хэрэгцээтэй тосон хүчлүүдийг агуулдаг бөгөөд тэдгээр нь тархи болон зүрхний үйл ажиллагааг дэмжиж, мөн түүнчлэн хараанд эерэгээр нөлөөлдөг.

Худалдаж авах
Гоо сайхан ба эрүүл мэнд

Найрлагын дүн шинжилгээ: «Омега-3» иж бүрдэл

Унших

Шүүж хайх

Хүүхдүүддээ зориулж

Эрэмбэлэх: (5)

2 Бүтээгдэхүүн
Нийт 2 бүтээгдэхүүнүүдээс 2 үзүүлж байна