Орифлэйм Монгол ("Бид") таны нууцыг хадгалж, хүндэтгэн үзэх болно.

Энэхүү Нууцлалын Бодлогыг манай Веб сайтын ашиглах нөхцөл, дүрэм журам,  мөн танаас цуглуулсан, таны бидэнд өгсөн хувийн мэдээлэлд тооцогдох бусад баримт бичгүүдийн хамтаар бид боловсруулах болно. Таны хувийн мэдээлэлд  бид хэрхэн хандах тухай дараах тайлбарыг анхааралтай уншина уу. Та mn.oriflame.com–д электрон эсвэл цаасан аль ч хэлбэрээр Бүртгэлийн Маягтанд мэдээллээ оруулснаар Нууцлалын Бодлоготой танилцаж, зөвшөөрнө.

Та mn.oriflame.com–д электрон эсвэл цаасан аль ч хэлбэрээр Бүртгэлийн Маягтанд мэдээллээ оруулсанаар Нууцлалын Бодлоготой танилцаж, зөвшөөрнө.  

Бид үүрэг хариуцлагаа хэрэгжүүлэх, таны бүртгэлээс үүсэх эрхээ хамгаалах, зохицуулах зорилгоор хуулийн дагуу мэдээлэл боловсруулдаг. Бид мэдээлэл боловсруулахдаа дараах дүрмүүдийг мөрддөг.

Танаас цуглуулах мэдээлэл

Бид таны тухай дараах мэдээллийг цуглуулж, боловсруулна.Таны бидэнд өгөх мэдээлэл. Бид таны мэдээллийг mn.oriflame.com (манай сайт)–ны өргөдлийн маягт, цаасан анкет эсвэл утсаар, и-мэйл, бусад арга замаар цуглуулна. Вебсайт ашиглан мэдээлэл оруулснаар та манай зөвлөх болох, бүтээгдэхүүн хайх, сайтанд бүтээгдэхүүний захиалга байршуулах, сайтны хянах самбарын хэлэлцүүлэг болон бусад нийгмийн мэдээ мэдээллийн үйл ажиллагаанд оролцох, тэмцээнд оролцох, сурталчилгаа, судалгаа, сайттай холбоотой асуудлыг мэдээлэх боломжтой. Таны өгөх мэдээлэлд:

  • Нэр
  • төрсөн он, сар, өдөр
  • хаяг
  • e-mail хаяг
  • утасны дугаар, гар утасны дугаар
  • Зөвлөхийн дугаар,
  • хувийн регистрийн дугаар
  • үндэсний татварын код/дугаар,
  • нийгмийн даатгал/нийгмийн хамгааллын дугаар,
  • банкны дансны мэдээлэл,
  • насанд хүрээгүй хүүхдийн хувьд хууль ёсны асран хамгаалагчийн нэр, овог нэр
  • паспортын дугаар (олон улсын хуралд оролцох зөвлөхүүдийн хувьд).

   Эдгээр мэдээллийг бидэнд өгнө гэж найдаж байна. Гэвч, хэрэв та өөрийн хувиа мэдээллээ өгөх хүсэлгүй байгаа бол битгий бөглөөрэй. Эдгээр мэдээллийг өгөөгүй бол, зарим тохиолдолд бид таны хүссэн үйлчилгээг үзүүлэх боломжгүй гэдгийг анхаарна уу.

Таны тухай бидний цуглуулах мэдээлэл. Бид таны худалдан авалтын түүх, зөвлөхүүдийн сүлжээний бүтэц дэх таны түвшин, таны гүйцэтгэл, элсүүлсэн гишүүдийн талаарх мэдээллийг хадгалах болно.

Таныг манай сайтанд зочлох бүрт бид дараах мэдээллийг автоматаар цуглуулна.

 1. Бусад эх үүсвэрээс авах мэдээлэл. Хэрэв та манай бусад вебсайтууд,үйлчилгээг ашигладаг бол бид таны тухай мэдээллийг авч болно. Мөн бид гуравдагч талуудтай /жишээ нь: бизнесийн түншүүд, техникийн туслан гүйцэтгэгчид, төлбөрийн ба хүргэлтийн үйлчилгээг, зар сурталчилгааны сүлжээ,аналитик үйлчилгээ үзүүлэгч, хайлтын мэдээллийн үйлчилгээ үзүүлэгч, кредит лавлагааны агентлагууд зэрэг/ ойр хамтран ажиллаж, таны тухай мэдээллийг олж авах боломжтой.

  2   Мэдээлэл ашиглах

  Бид таны мэдээллийг дараах арга замаар ашиглана.

  • Та болон манай компаний хооронд байгуулсан гэрээнээс үүсэх үүрэг хариуцлагаа биелүүлэх, маргаан шийдвэрлэх, төлбөр тооцоо цуглуулах, үүссэн асуудлыг шийдвэрлэх зэрэг таны хүссэн мэдээлэл, бүтээгдэхүүн үйлчилгээг үзүүлэх
  • Таны худалдаж авсан, эсвэл асууж лавласан бараа бүтээгдэхүүнтэй ижил төрлийн бусад бараа үйлчилгээний талаарх мэдээллийг олгох
  • Та болон манай компаний дунд үүссэн гэрээт харилцааны хүрээнд танд эрх, ашиг сонирхлыг хамгаалж, тусламж дэмжлэг болон бусад нөхцөлөөр хангах
  • Татварын хууль, нийгмийн хамгааллын хууль, статистикийн хариуцлага гэх мэт бидний хамтын ажиллагааны хүрээнд үүсэх бусад үүргийг хэрэгжүүлэх
  • Компаний бодлого, дүрэм журамд нийцэж байгаа эсэхэд хяналт тавих, баталгаажуулах
  • Сонгосон гуравдагч этгээдүүдэд зөвшөөрөл олгосноор таны сонирхсон бараа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний талаарх мэдээллийг танд өгөх. Таны өмнөх борлуулалт, борлуулалтын гэрээ хэлцэлтэй ижил төстэй бараа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний тухай мэдээллийг олгохдоо зөвхөн цахим хэлбэрээр /и-мейл эсвэл SMS/ тантай холбогдоно. Таныгзөвшөөрсөн тохиолдолд бид энэ аргыг хэрэглэнэ. Хэрэв та бодлоо өөрчилж, таны мэдээллийг ингэж ашиглах, маркетингийн зорилгоор гуравдагч этгээдүүдэд мэдээлэл олгохыг зөвшөөрөхгүй байгаа тохиолдолд, өөрийн хаягтай холбоотой хэсгийг тэмдэглэх, эсвэл Харилцагчийн Үйлчилгээний Алба руу customer.service_mongolia@oriflame.com и-мэйл хаягаар хүсэлтээ илгээх, эсвэл11-336-336 –аар тусламжийн шугамтай холбогдоно уу.
  • үйлчилгээнд өөрчлөлт орвол танд мэдэгдэх
  • таны ашиглалт, компьютерийн үр ашигтай байдлыг хангахын тулд сайтын ажиллагаа, агуулгад анхаарах
  • зөвлөхүүдийн сүлжээг удирдах, мөн зөвлөхүүдийн сүлжээ /гол төлөв таны спонсор/ -ний бусад гишүүдийг үр ашигтай удирдлагаар хангах
  • Сайтын алдаа, өгөгдлийн шинжилгээ, туршилт, судалгаа, статистикийн ба судалгааны зорилгоор сайтын дотоод үйл ажиллагааг удирдах
  • таны ашиглалт, компютерт тохирох сайтын ажиллагаа, агуулгын үр ашигтай байдлыг сайжруулах
  • манай үйлчилгээний интерактив функцт оролцох зөвшөөрөл олгох
  • сайтны аюулгүй, найдвартай байдлыг хадгалах
  • та болон бусад харилцагчдад үзүүлэх үйлчилгээний үр дүн, харилцагчийн сэтгэл ханамж, түүнтэй холбоотой судалгааны талаарх цаг үеийн мэдээллийн үр ашгийг тооцоолох, ойлгох
  • Шинэ, сонирхолтой бараа үйлчилгээний талаарх мэдээллийг сайтын хэрэглэгчдэд санал болгох, зөвлөх
  • Зохицуулагчид, бусад байгууллагын хүсэлт, эрх зүйн шаардлагуудад хариу өгөх

   3   Мэдээлэл нууцлах

Бид таны хувийн мэдээллийг худалдах, бусдад түрээслэх буюу худалдааны зорилгоор ашиглахгүй.

Дээрх 3-р хэсэгт (Мэдээлэл ашиглах) заасан үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх зорилгоор группын гишүүн байгууллагуудад /харьяа компаниуд, түүний салбарууд/ таны хувийн мэдээллийг өгөх, боловсруулахыг зөвшөөрч болно.

Бид доор дурдсан гуравдагч этгээдүүдэд таны мэдээллийг өгч, нарийн тодорхойлсон үйл ажиллагааны хүрээнд мэдээлэл боловсруулах зөвшөөрөл олгоно. Үүнд:

Маркетингийн мэдээлэл. Та өөрийн хувийн мэдээллийг маркетингийн зорилгоор ашиглахгүй байхыг биднээс хүсэх эрхтэй. Уг зорилгын хүрээнд таны мэдээллийг ашиглах, гуравдагч этгээдэд мэдээлэл задруулахыг хүсвэл бид танд ихэвчлэн мэдэгдэх /таныг мэдээллийг цуглуулахаас өмнө/ болно. Мөн та мэдээлэл цуглуулахад ашигладаг маягтан /ихэвчлэн CAF/ дээрх тодорхой хэсгүүдийг зөвлөснөөр уг эрхээ эдлэх боломжтой. Мөн та хүссэн үедээ өөрийн хаягны мэдээлэл нууцлах хэсгийг сонгох, эсвэл customer.service_mongolia@oriflame.com и-мэйл хаягаар Харилцагчийн Үйлчилгээний Алба руу хүсэлт илгээх, эсвэл 77-336-333 –аар тусламжийн шугамтай холбогдож болно.

 1. Мэдээлэлд нэвтрэх. Мэдээлэл баталгаажуулах ба устгах. Та мэдээлэлээ баталгаажуулах эсвэл устгах зорилгоор өөрийн мэдээлэлдээ нэвтрэх эрхтэй. Ингэхдээ өөрийн хаяганд гарын үсэг зурсанаар хувийн мэдээллээ үзэх, хянах, өөрчлөх боломжтой. Бид аливаа хувь хүний тодорхойлолтыг баталгаажуулах боломжгүй тул таны хувийн мэдээллийг гар аргаар өөрчлөхгүй. Таны хувийн мэдээлэлд өөрчлөлт орсон, эсвэл алдаатай мэдээлэл байгаа бол шинэчлэх үүрэгтэй. Таны customer.service_mongolia@oriflame.com и-мэйл хаяг, 77-336-333 Харилцагчийн үйлчилгээний албаны дугаар, mn.oriflame.com вебсайт хэрэгслээр гаргасан хүсэлтийг үндэслэн, бид холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу таны хаягийг нэн даруй хаах болно. Таны хаагдсан дансан дахь хувийн мэдээллийг бид хуулийн дагуу хадгалж, залилангаас урьдчилан сэргийлэх, төлбөр хураамж төлөх, маргаан шийдвэрлэх, аливаа мөрдөн байцаах ажиллагаанд туслалцаа үзүүлэх, хуулиар зөвшөөрсөн бусад үйл ажиллагааны хүрээнд арга хэмжээ авна.

  7   Хувийн мэдээлэл боловсруулах эрх- Таны үүрэг

  Манай зөвлөхүүдийн сүлжээний гишүүний хувьд, бид танд зөвлөхүүдийн сүлжээний бусад гишүүдийн хувийн мэдээллийг боловсруулах эрхийг дараах нөхцөлтэйгөөр олгож байна.

  Та хувийн мэдээлэл боловсруулах эрхээ Дүрэмд тодорхойлсон зорилгын хүрээнд хэрэгжүүлж, холбогдох хуульд тогтоомжид заасан шаардлагуудыг мөрдөх, мэдээлэл боловсруулах болон хамгаалах эрхийн тухай дүрэм журмын дагуу  хэрэгжүүлэх үүрэгтэй.

  Таны хувийн мэдээлэл боловсруулах цорын ганц зорилго нь  Дүрмийн заалтуудыг хэрэгжүүлэх явдал юм.

  Та дараах үүрэг хариуцлагыг хүлээнэ. 

  • Зөвхөн дээр тодорхойлсон зорилт, зорилгын хүрээнд хувийн мэдээлэл боловсруулах эрхтэй.
  • хуулийн нийтлэг заалтуудад өөрөөр тусгаагүй бол, энд тодорхойлсноос бусад зорилгоор бусдын хувийн мэдээллийг боловсруулах ямар нэгэн арга хэмжээ авахгүй байх
  • хувийн мэдээлэл боловсруулах эрх нь бидний хоорондын гэрээ хэлцэл /манай Зөвлөхийн бүртгэлээс хасагдах/ дуусгавар болсны дараа шууд зогсож, дээрх зорилгын дагуу мэдээлэл бүртгэгдсэн цахим өгөгдлийн сангаас устгагдах болно.

   Бид таныг бусдын хувийн мэдээллийг хэрхэн хамгаалж байгаад хяналт тавих, шалгах эрхтэй. Иймд, та шалгах хүсэлт авсан даруйд шалгалт явуулах боломж олгох үүрэгтэй.

   Та энэхүү Нууцлалын Бодлого болон Дүрмийн үндсэн дээр олгосон хувийн мэдээлэл боловсруулах эрхийн дагуу биднээс тавьсан асуулт бүрт, ялангуяа хувийн мэдээлэл хамгаалахын тулд хэрэгжүүлж байгаа аргын тухай үнэн зөв, шуурхай хариу өгөх үүрэгтэй. 

   Бид компанийн Дүрэм, ялангуяа мэдээллийн технологийн системүүд, hard-copy form-д тодорхойлсон зорилгын хүрээнд та болон тантай иргэний эрх зүйн гэрээний үндсэн дээр хамтран ажилладаг бусад хүмүүст хувийн мэдээлэл боловсруулах эрх олгох бөгөөд хувийн мэдээлэл боловсруулах, хамгаалах нөхцөл шаардлагыг заавал дагаж мөрдөх үүргийг гэрээгээр хүлээнэ.

   Хувийн мэдээлэл агуулсан файл илгээх тохиолдолд, тухайн файлуудыг нууцлалын криптографаар хамгаалагдсан олон нийтийн сүлжээгээр дамжуулан илгээж, аюулгүй байдлыг хангана.

    Хэрэв та хувийн мэдээллээ энэхүү Нууцлалын Бодлогын эсрэг ашиглавал, бид таны зөвлөхийн бүртгэлийг цуцлах эрхтэй.

   Энэхүү Нууцлалын Бодлого, Дүрэм, бусдад хувийн мэдээлэл боловсруулах эрх олгох таны үүргийн эсрэг мэдээлэл боловсруулалтын улмаас гуравдагч этгээдэд үүссэн аливаа хохирлыг бид хариуцахгүй.

   8   Cookies

    

   Бид вебсайтаа бусад хэрэглэгчдээс ялгахын тулд cookies /вебсайт хэрэглэгчдийн хатуу диск дээр байрлуулсан жижиг файлууд/ ашигладаг. Энэ нь вебсайтыг үзэх болон сайтыг сайжруулахад давуу талтай. Бид мэдээллийн урсгалыг хянах, үйлчилгээ, агуулга, сурталчилгааг өөрчлөх, сайтын үр нөлөөг нэмэгдүүлэх, итгэлцэл, аюулгүй байдлыг дэмжих зорилгоор “cookies” ашигладаг.

   Хувийн мэдээлэл агуулдаг зарим cookies, жишээ нь: нэвтрэх үед “намайг сануул” хэсгийг дарснаар тухайн cookie нь хэрэглэгчийн нэрийг хадгална. Ихэнх cookies нь хэрэглэгчийн тодорхой мэдээллийг цуглуулахгүйгээр, харин хэрэглэгч нь хаанаас, хэрхэн системд нэвтэрч байгаа ерөнхий байршил гэх мэт ерөнхий мэдээллийг цуглуулдаг.

   Бид зөвхөн cookies ашиглах боломжтой зарим үйлчилгээг санал болгодог. Ерөнхийдөө, cookies нь дөрвөн өөр үүргийг гүйцэтгэдэг.

 2. Үндсэн Cookies

  Зарим cookies нь системийн үйл ажиллагаанд чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Жишээ нь: зарим cookies нь бүртгэлтэй хэрэглэгчдийг олж тогтоон, бүтэн системд хандах боломжийг олгодог. Бүртгэлтэй хэрэглэгч нь эдгээр cookies-ийг идэвхгүй болгох сонголт хийсэн бол, Хэрэглэгч нь тухайн системийн бүх агуулгад нэвтрэх боломжгүй болно.

 3. Гүйцэтгэлийн Cookies

  Бусад cookies нь хэрэглэгчид системийг хэрхэн ашиглаж байгааг шинжилж, системийн гүйцэтгэлийг хянадаг. Ингэснээр аливаа асуудал үүсэхэд асуудлыг шуурхай тодорхойлж, засаж, гүйцэтгэлд өөрчлөлт оруулах замаар өндөр чанартай үйлчилгээ үзүүлдэг. Жишээ нь: гүйцэтгэлийн cookies нь аль хуудас хамгийн түгээмэл байгааг хянаж, яагаад зарим хуудас алдааны мэдэгдэл хүлээн авч байгааг тодорхойлоход ашиглагддаг.  Мөн эдгээр cookies-ийг системд нэвтэрч байгаа хэрэглэгчдийн хүсэл сонирхлыг үндэслэн бүтээгдэхүүн, эсвэл сайтын үйлчилгээг онцлоход ашигладаг.

 4. Үйл ажиллагааны Cookies

  Үйл ажиллагааны cookies нь зарим хэрэглэгчдийн хүсэлт, тохиргоог сануулахад ашиглагддаг.

 5. Сурталчилгаанд чиглэсэн Cookies

Бид Хэрэглэгчидтэй холбоотой, тэдний хүсэл сонирхолд нийцэх зар сурталчилгааг хүргэхэд эдгээр cookies-ийг ашигладаг. Орифлэйм Компани нь зах зээлийн судалгаа, орлогын хяналт, Зохиогчийн эрхийн бодлогын нөхцөл, шаардлагад нийцүүлэн сайтын үйл ажиллагаа, хяналтыг сайжруулах зорилгоор гуравдагч талын cookies-ийг ашиглаж болно.

8.5. Google Analytics

Хэрэглэгчид хэрхэн манай вебсайт, програмуудад хандаж байгаа тухай мэдэхийн тулд бид Google Analytics ашигладаг. Өөрөөр хэлбэл, та манай сайтанд нэвтрэх эсвэл утасны аппликэйшнуудын аль нэгийг ашиглаж байгаа үед таны browser Google рүү тухайн мэдээллийг автоматаар илгээдэг. Жишээ нь: үүнд таны зочилж байгаа хуудсын веб хаяг болон IP хаяг орно.

Та https://www.google.com/policies/privacy/partners/ холбоосоор Google technology хэрхэн мэдээлэл цуглуулж, боловсруулдаг тухай дэлгэрэнгүйг үзнэ үү. 

Та browser дээрээ Google Analytics ашиглахыг хүсэхгүй  Google Analytics browser add-on –г суулгаж болно. here дарж Google Analytics and Google нууцлалын бодлоготой танилцаж болно.

Browser зөвшөөрсөн тохиолдолд хэрэглэгч нь cookies-ээс татгалзаж болох хэдий ч ингэснээр Орифлэймийн зарим системийг ашиглахад саад учирч болно.

(http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/) холбоосны here дарж, cookies идэвхгүй болгох талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг үзнэ үү.

(http://www.allaboutcookies.org/) холбоосны here дарж, бизнесүүд cookies-ийг үйл ажиллагаандаа хэрхэн ашигладаг талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг үзнэ үү.

9   Нууцлалын Бодлогын өөрчлөлт

Нууцлалын бодлогод орсон аливаа өөрчлөлтийг бид тухай бүрт нь вебсайтан дээр нийтэлж, боломжтой бол и-мэйлээр эсвэл бусад арга замаар танд мэдэгдэх болно. Мөн, нэмэлт өөрчлөлтүүдтэй манай байран дээр ирж танилцах боломжтой. Өөрчлөлт нь нийтэлсэн өдрөөс эхэлж хүчин төгөлдөр болно. Нууцлалын Бодлогод нэмэлт өөрчлөлт оруулж, сайтанд нийтэлснээс хойш та вебсайтыг ашигласан бол тухайн өөрчлөлттэй танилцсан гэж үзнэ.

 

10     Холбоо барих, гомдол санал

Нууцлалын Бодлоготой холбоотой асуулт, гомдол санал, хүсэлт байгаа бол манай харилцагчийн үйлчилгээний албанд хандах эсвэл privacy@oriflame.com и-мэйл хаягаар холбоо барина уу.

Хэрэв та биднийг Нууцлалын Бодлогыг мөрдөөгүй гэж бодож байгаа бол,  дээрх хаягаар холбоо барих, эсвэл 11-336-336 шугамаар харилцагчийн үйлчилгээний албатай холбогдон уу. Энэ тохиолдолд, энэхүү Нууцлалын Бодлогыг дагаж мөрдөөгүй гэдэгт итгэлтэй байгаа шалтгаан, нөхцөл байдлын тухай дэлгэрэнгүй тайлбарлана уу.


Бид нэн даруй таны гомдлыг шалгаж үзэх болно.

 

 

Нийтэлсэн огноо: 2018.12.05