Үндсэн хэсэгрүү шилжих Үндсэн цэсрүү шилжих Хайлтруу шилжих

Тогтвортой байдал

Бидний үнэт өв бол байгаль дэлхий юм, тиймээс бид сайн сайхан байдал болон гоо үзэсгэлэнд хариуцлагатай хандах зарчмыг баримталдаг.

Энэ л шалтгаанаар бид байгалиас урам авч, шинжлэх ухаанаар хүчитгэсэн аюулгүй бүтээгдэхүүн бүтээхийн зэрэгцээ тэднийг хөгжүүлэх, хүргэх, үйлдвэрлэх явцдаа байгаль орчин болон нийгэмд хариуцлагатай ханддаг.

Бидний хүчин чармайлт дараах гурван үндсэн чиглэлд төвлөрдөг:

Уур амьсгал, ой мод, далай тэнгис, усан замыг хамгаалах нь нийгмийн хариуцлагын үндэс юм.


Нийгмийн хариуцлага баримтлан үйлдвэрлэсэн.