Үндсэн хэсэгрүү шилжих Үндсэн цэсрүү шилжих Хайлтруу шилжих

Дансны дугаар солих /дахин тохируулах/

Дансаа шинэчлэхийн тулд та мэдээллийн ажилтантай холбогдож дансны тодорхойлолт, иргэний үнэмлэх зэрэг материалыг бүрдүүлж өгнө.