Үндсэн хэсэгрүү шилжих Үндсэн цэсрүү шилжих Хайлтруу шилжих

Oriflame хэтэвч гэж юу вэ?

Oriflame хэтэвч гэдэг нь Хэрэглэгч болон Брэнд Түншүүдийн Oriflame-ийн хөнгөлөлтүүдээ (Бонус эрх (зөвхөн Хэрэглэгчид) болон Санал болгосны хөнгөлөлт) хуримтлагддаг виртуал данс юм. Oriflame-ийн хэтэвчийн үлдэгдлээ Мобайлт оффис болон Oriflame-ийн аппликэйш дээрээс харах боломжтой.