Үндсэн хэсэгрүү шилжих Үндсэн цэсрүү шилжих Хайлтруу шилжих

Хугацаа нь дуусаж буй дүн гэж юу вэ?

Хугацаа нь дуусаж буй дүн гэж таны хэтэвч дэх мөнгөний тун удахгүй хугацаа нь дуусах гэж буй хэсгийг хэлэх ба энэ дүнг хугацаа нь дуусахаас нь өмнө ашиглах боломжтой. Хэрэв танд тодорхой хугацаа эсвэл тусгай саналтай холбогдсон дүн байгаа бол энэ функц ялангуяа ашигтай байдаг.

Таны данс дахь аль нэг дүнгийн дуусах хугацаа дөхсөн бол тус дүн нь таны Oriflame хэтэвчид нэмэгдэх бөгөөд хугацаа нь дуусаж хасагдахаас өмнө танд тус дүнг ашиглах тодорхой хугацаа олгогдоно. Энэ нь танд худалдан авалтаа үр ашигтай болгох, түүнчлэн аливаа тусгай санал, хямдралыг ашиглах боломжийг олгох болно.