Үндсэн хэсэгрүү шилжих Үндсэн цэсрүү шилжих Хайлтруу шилжих

“Ашиглах боломжтой үлдэгдэл” гэж юу вэ?

Дансны ашиглах боломжтой үлдэгдэл гэдэг нь таны хэтэвчид хуримтлагдсан тодорхой хэмжээний мөнгө ба энэ дүнг та Oriflame-с худалдан авалт хийхдээ ашиглах боломжтой. Дансны үлдэгдэл нь та эсвэл таны нэгдүгээр эгнээний Хэрэглэгчид/Брэнд Түншүүд худалдан авалт хийх бүрд шинэчлэгдэх тул та цаашид байршуулах захиалгууддаа зарцуулах дүнгээ мэдэх боломжтой.