Үндсэн хэсэгрүү шилжих Үндсэн цэсрүү шилжих Хайлтруу шилжих

Бонус эрх гэж юу вэ? - Зөвхөн хэрэглэгчдэд зориулагдсан

Бонус эрх гэдэг нь захиалга баталгаажсны дараа хэрэглэгчийн үнээс тооцогдож таны данс руу орох хөнгөлөлт бөгөөд та энэ хөнгөлөлтийг дараагийн захиалгууддаа ашиглах боломжтой. Хэрэглэгч бүр захиалгынхаа нийт дүнгийн 15%-ийг бонус эрх болгон авна.

Захиалгыг байршуулахад бонус эрх автоматаар дүнд тусгагдана. Нэг захиалгад захиалгын нийт дүнгийн 50%-ийг хэтрэхгүй хэмжээнд бонус эрх ашиглах боломжтой. Хэрвээ хуримтлагдсан бонус эрх захиалгын нийт дүнгийн 50%-с их байгаа бол үлдсэн дүнг хадгалаад дараагийн захиалгууддаа ашиглах боломжтой. Бонус эрх нь хуримтлагдаж эхэлсэн тухайн каталогоос эхлээд дараагийн 3 каталогийн хугацаанд хүчинтэй байж 3 дахь каталогийн хугацаа дуусахад дуусна. Хэрвээ энэ дүн ашиглагдахгүй хуримтлагдсан эсвэл дуусах хугацаа нь дөхөж байгаа бол таны профайлд энэ тухай мэдэгдэл очно.

Хураамж, хэвлэмэл материал эсвэл бүтээгдэхүүний загвар зэрэг бал бонусгүй бүтээгдэхүүний худалдан авалтаас бонус эрх авах боломжгүй.

Хэрэглэгч анхны захиалгаа байршуулахдаа эхлэлийн 15%-ийн хөнгөлөлт эдлэх бөгөөд тус захиалгын бонус эрх нь тухайн бүтээгдэхүүний хөнгөлөлтгүй дүнгээс тооцогдсон хэвээр байна.

Та үлдэгдлээ шалгахын тулд үндсэн цэс дэх Oriflame хэтэвч рүү гээ ороорой.

Бонус эрхийн жишээ – Хэрэглэгчийн 15% хөнгөлөлтөөс тооцвол:

АНХНЫ ЗАХИАЛГА

2 ДАХЬ ЗАХИАЛГА

3 ДАХЬ ЗАХИАЛГА

Таны Oriflame хэтэвч рүү орох бонус эрх: 15,000₮

Таны Oriflame хэтэвч рүү орох бонус эрх: 15,000₮

Захиалгын дүн: 100,000₮

Захиалгын дүн: 100,000₮

Захиалгын дүн: 100,000₮

Бонус эрх:

(100,000 x15%) 15,000₮

Тооцогдсон бонус эрх:

(100 x15%) 15,000₮

Тооцогдсон бонус эрх:

(100,000₮ x15%) 15,000₮

15% Хөнгөлөлт

Ашигласан бонус эрх: 15,000₮

Ашигласан бонус эрх: 15,000₮

Төлбөр: 85€

Төлбөр: 85,000₮

Төлбөр: 85,000₮

 

Жишээ:

АНХНЫ ЗАХИАЛГА

2 ДАХЬ ЗАХИАЛГА

3 ДАХЬ ЗАХИАЛГА

Таны Oriflame-ийн Хэтэвч дэх бонус эрх: 45,000₮

Таны Oriflame-ийн Хэтэвч дэх бонус эрх: 45,000₮-25,000₮+7.500₮ = 27.500₮

Захиалгын дүн: 300,000₮

Захиалгын дүн: 50,000₮

Захиалгын дүн: 100,000₮

Бонус эрх:

(300,000₮ x15%) 45,000₮

Тооцогдсон бонус эрх:

(50,000₮ x15%) 7.500₮

Тооцогдсон бонус эрх: (100,000₮ x15%) 20,000₮

15% эхлэлийн хөнгөлөлт

(300,000₮ x 15%) 45,000₮

Ашигласан бонус эрх: 25,000₮

Ашигласан бонус эрх: 27.500₮

Төлбөр: 255,000₮

Төлбөр: 25,000₮

Төлбөр: 72.500₮