Үндсэн хэсэгрүү шилжих Үндсэн цэсрүү шилжих Хайлтруу шилжих

Cпонсороо хэрхэн солих вэ?

Бүрдүүлэх материал 

  • Хуучин спонсор
  • Түншлэгч
  • Шинэ спонсор

гэсэн 3 хүний иргэний үнэмлэх, гар өргөдөл зэргийг бүрдүүлж мэдээллийн ажилтанд өгнө.