Үндсэн хэсэгрүү шилжих Үндсэн цэсрүү шилжих Хайлтруу шилжих

Үндсэн түншлэлийн төлбөр

Та Oriflame-д нэгдсэн эхний 7 хоногтоо дурын ББ-тай захиалга хийвэл төлбөргүй. 8 дахь өдрөөс хойш захиалга хийвэл Үндсэн түншлэлийн төлбөр 10800₮ таны захиалгад нэмэгдэнэ..