Үндсэн хэсэгрүү шилжих Үндсэн цэсрүү шилжих Хайлтруу шилжих
  1. Үндсэн
  2. Мэдээллийн төв
  3. Бүтээгдэхүүн, Тусгай санал хөтөлбөрүүд
  4. Бид хэрхэн хэрэглэгчийн сэтгэгдэл цуглуулдаг вэ?

Бид хэрхэн хэрэглэгчийн сэтгэгдэл цуглуулдаг вэ?

Бид  аливаа үнэлгээ, санал бодол нь бодит хэрэглэгчдээс ирсэн байхад ач холбогдол өгдөг тул цахим хуудас дээрх үнэлгээний бодит байдлыг баталгаажуулахын тулд шилэн буюу тунгалаг системийг дараах байдлаар хэрэгжүүлээд байна:


Үнэлгээг шалган баталгаажуулах үйл явц


1)Хэрэглэгч манай цахим хуудаснаас худалдан авалт хийхэд бүтээгдэхүүнийг туршиж үзсэний дараа (худалдан авалтын дараах үнэлгээ) түүний тухай үнэлгээ өгч санал бодлоо илэрхийлэхийг санал болгодог. Тиймээс манай цахим хуудас дээрх үнэлгээнүүд нь бүтээгдэхүүнийг бодитоор худалдан авсан, бодит гэдгээ баталгаажуулсан хэрэглэгчдийн үнэлгээ юм. Тэднийг бид Баталгаажсан худалдан авагч таних тэмдгээр тэмдэглэгдэг.

verified-review

2) Манай цахим хуудсаар зочлогсод ч мөн хүссэн үедээ бүтээгдэхүүний хуудас дээр үнэлгээ, санал бодлоо үлдээх боломжтой (үүнийг органик үнэлгээ гэдэг). Чанартай байдлыг хангахын тулд манай хамтрагч байгууллага Bazaarvoice нь өөрсдийн аргачлалаар эдгээр үнэлгээг шалгаж бот бус харин бодит хүмүүс оруулсан эсэхийг баталгаажуулдаг. Энэ шалтгаанаар органик үнэлгээг Баталгаажсан худалдан авагч таних тэмдгээр тэмдэглэдэггүй.

Органик үнэлгээг оруулахаас өмнө, үнэлгээ өгөгчдөөс үнэлгээ өгсний урамшуулалд  үнэгүй бүтээгдэхүүн эсвэл бүтээгдэхүүний загвар авсан эсэхийг асуудаг. Хэрвээ тэд Тийм гэж хариулбал ийм үнэлгээг бид Урамшуулал авсан үнэлгээ гэсэн тэмдгээр тэмдэглэдэг.

incentiviced-review

Бүх үнэлгээнүүд Bazaarvoice-ийн үнэ зөв байдлыг хянан баталгаажуулах хяналтаар ордог. Илүү их мэдээлэл авахыг хүсвэлhttps://www.bazaarvoice.com/legal/authenticity-policy/  цахим хуудсаар зочилно уу.


Агуулгын зохицуулалт

Манай хянан шалгагч хамтрагч байгууллага Bazaarvoice нь хэрэглэгчдийн бүх үнэлгээг бие даасан зохицуулалтаар оруулдаг. Тэд хуурамч ба спам мэдээллийг илрүүлэгч дэвшилтэт технологи болон дүн шинжилгээний аргачлалаар хэрэглэгчдийн бүх үнэлгээг хянадаг.

Бид хэрэглэгчдийнхээ зохих ёсоор, тухайн бүтээгдэхүүнд хамааралтай байдлаар гаргасан бүх үнэлгээг цахим хуудас дээрээ нийтэлдэг. Гэхдээ зохимжит бус эсвэл гутаан доромжилсон агуулгатай үнэлгээ зэрэг зохицуулалтын удирдамжийг зөрчсөн үнэлгээг нийтлэхээс татгалзаж болзошгүй юм. Бид ямар ч тохиолдолд цөөн одтой эсвэл сөрөг мэдрэмж илэрхийлсэн үнэлгээг нийтлэхээс татгалздаггүй. Түүнчлэн, бид хэрэглэгчдийн үнэлгээний үг хэллэгийг өөрчилдөггүй тул та бодит хэрэглэгчийн бичсэн санал бодлыг уншдаг.


Нийт үнэлгээ 

Бүтээгдэхүүн тус бүр дээр бид дараах удирдамжийн дагуу одоор үнэлгээ өгөхийг санал болгодог:

  • Ерөнхий үнэлгээг математикийн объектив байдлын зарчимд үндэслэн тооцоолж гаргадаг. Үнэлгээг нь 1-с 5 хүртэлх одоор өгөх боломжтой.
  • Бүтээгдэхүүний ерөнхий үнэлгээг таны улс эсвэл бүс дэх хэрэглэгчдийн оруулсан ба баталгаажсан бүх үнэлгээний дунджаар үнэлгээг багцлах дүрэмд үндэслэн гаргадаг. Үнэлгээ тус бүр дээр гарал үүслийн улсын мэдээлэл байх ба орчуулгыг нь харахын тулд та манай цахим хуудас дээрх орчуулгын технологийг ашиглах боломжтой.
  • Бүтээгдэхүүн эсвэл үйлчилгээний ерөнхий үнэлгээ хэсэгт нийт үнэлгээний тоо харагдана. Шинэ үнэлгээ нэмэгдэх бүрд энэ мэдээлэл тасралтгүй шинэчлэгдэж байдаг.
  • Хэрвээ аль нэг үнэлгээ нь Урамшуулал авсан үнэлгээ гэсэн тодотголтой бол бид энэ төрлийн үнэлгээг ил тодоор мэдээлдэг, жишээ нь: Нийт 37 үнэлгээний 5 нь урамшуулал авсан үнэлгээ болно.