Үндсэн хэсэгрүү шилжих Үндсэн цэсрүү шилжих Хайлтруу шилжих

Oriflame-тай хамтран орлоготой бол

Oriflame танд нэмэлт орлого олох хоёр боломжийг олгодог. Брэнд Түншийн хувьд та бүтээгдэхүүнүүдийг хөнгөлөлттэй үнээр захиалж каталогийн үнээр борлуулах боломжтой. Түүнээс гадна та Oriflame-д хүмүүсийг урьж багаа бүрдүүлснээр борлуулалтаас хувь авах боломжтой.