Үндсэн хэсэгрүү шилжих Үндсэн цэсрүү шилжих Хайлтруу шилжих

Дараагийн түвшинд урамшуулалтай

3% буюу түүнээс дээш хувийн амжилтанд хүрч борлуулалтын урамшуулал авах боломжтой.