Үндсэн хэсэгрүү шилжих Үндсэн цэсрүү шилжих Хайлтруу шилжих

Төлбөр хийх сонголтууд харах

Төлбөр ->

  • Хаан банк - 5003621576,
  • Хас банк - 5000225697
  • Mostmoney - Билл төлбөр


Бүх төрлийн банкны картын төлөлтийг сонгон захиалгын төлбөрөө шилжүүлэх боломжтой. Анхаарах: Гүйлгээний утга хэсэгт зөвхөн Брэнд түншийн бүртгэлийн дугаарыг оруулна.                      Бүртгэлийн дугаараас өөр бүртгэлийн дугаарлуу төлбөр шилжүүлэг хийгдэхгүй. Картын алдаа заасан гүйлгээг  131336 тусгай дугаарт дэлгэрэнгүй мэдээлэлээ латин үсгээр бичиж илгээснээр 
6-24 цагийн дотор засагдах боломжтой.