Үндсэн хэсэгрүү шилжих Үндсэн цэсрүү шилжих Хайлтруу шилжих

Төлөгдөөгүй үлдэгдэл өр үүсэх

Амжилтгүй болсон захиалга 1 цаг хадгалагдах ба энэ хугацаанд та захиалгын түүх хэсгээс захиалгаа сонгон картаар төлбөрөөр захиалгаа илгээх боломжтой.  Эсвэл 2 цагийн дараа амжилтгүй болсон захиалга нь цуцлагдах ба энэ үед та захиалгаа эхнээс нь хийх хэрэгтэй. Та захиалга илгээсний дараа ЗАХИАЛГА-ЗАХИАЛГЫН ТҮҮХ хэсэгт хандан захиалга нь  амжиллтай илгээгдсэнийг хянах боломжтой. Та Oriflame Mongolia youtube сувагруу орж захиалгын төлбөр хийх дэлгэрэнгүй заавартай танилцана уу? 

https://www.youtube.com/watch?v=fLbC1am58E4 -үзэх

https://www.youtube.com/watch?v=tZMm-84duKI - үзэх

https://www.youtube.com/watch?v=4IlMghoOIGc -үзэх

https://www.youtube.com/watch?v=zMse_HYhKMc -үзэх