Үндсэн хэсэгрүү шилжих Үндсэн цэсрүү шилжих Хайлтруу шилжих

Яагаад миний захиалга цуцлагдсан вэ?

  • Таны картын төлөлт амжилтгүй болох
  • Сагсандаа бүтээгдэхүүнээ шивсэн ч захиалгын төлбөрөө төлөөгүй сайтаас гарсан нөхцөлд
  • Захиалгын төлбөрөө дутуу төлсөн нөхцөлд