Үндсэн хэсэгрүү шилжих Үндсэн цэсрүү шилжих Хайлтруу шилжих

Хүргэлтийн төлбөр гэж юу вэ?

Бүтээгдэхүүнийг эвдрэл гэмтэлгүй тээвэрлэх, хүргэх зардал юм.