Үндсэн хэсэгрүү шилжих Үндсэн цэсрүү шилжих Хайлтруу шилжих

Миний хүргэлт хойшлогдсон бол яах вэ?

7515-9999 дугаарын 1-р шугамаар 9:00-14:00 цагийн хооронд агуулахын мэдээллийн ажилтантай холбогдон хүргэлт түгээлтийн талаарх мэдээллээ лавлана уу.