Үндсэн хэсэгрүү шилжих Үндсэн цэсрүү шилжих Хайлтруу шилжих

Хүргэлтийн хаягаа сольж болох уу?

Сагс > 3-р алхам Хүргэлт хэсэгт дарж хүргэлтийн хаягаа сольно уу.