Үндсэн хэсэгрүү шилжих Үндсэн цэсрүү шилжих Хайлтруу шилжих

Илүү дутуугийн хүсэлт хэдэн өдрийн дотор шийдэгддэг вэ?

Агуулахаас хүсэлтийн хариу ажлын 3 хоногт хүсэлтийн түүх хэсэгт мөн таны бүртгэлтэй имэйл хаягт ирнэ.