Үндсэн хэсэгрүү шилжих Үндсэн цэсрүү шилжих Хайлтруу шилжих

Хэрхэн бүтээгдэхүүний буцаалт хийх вэ?

Та илүү, дутуу, мөн эвдэрч гэмтсэн, солигдож ирсэн бүтээгдэхүүний хүсэлт байршуулсанаар агуулахаас зохих шалгалтыг хийн зөвшөөрөгдсөн тохиолдолд захиалгийн сүүлийн хаяганд хүргэгдэх болно. Солигдож ирсэн бүтээгдэхүүнийг захиалга хийсэн шууданд буцааж өгч Орифлэймийн агуулахад буцаана. Хүсэлт байршуулахдаа хувийн бүртгэлийн дугаар нэвтрэх нэрээр орон  Захиалга > Илүү дутуугийн хүсэлт > Захиалга - Илүү дутуугийн хүсэлт байршуулах > тухайн өдрийн захиалга сонгон хүсэлтийн төрлөөс сонгож илгээнэ үү