Үндсэн хэсэгрүү шилжих Үндсэн цэсрүү шилжих Хайлтруу шилжих

Бүтээгдэхүүн сольж авах

Таны захиалсан бүтээгдэхүүн таалагдаагүй, каталогийн мэдээллээс зөрсөн эсвэл буруу бүтээгдэхүүн захиалсан нөхцөлд тухайн бүтээгдэхүүний хайрцаг сав баглаа боодлыг нь гэмтээлгүй өөрт ойр байрлах Таны гоо сайхны цэгээр дамжуулан Орифлэйм Монгол ХХК-ын агуулах руу буцаалт хийлгэнэ.