Эрэмблэх

dryness

Эрэмбэлэх: (5)

5 Бүтээгдэхүүнээр