1. Гол
  2. Арьс арчилгаа
  3. Идэвхжүүлэгч

Идэвхжүүлэгч

Эрэмблэх

Өнгөө алдсан арьс

Эрэмбэлэх: (5)

2 Бүтээгдэхүүнээр