Амжиж аваарай
Эмэгтэйчүүдэд

Miss Giordani бэлгийн цуглуулга [Мисс Жордани]

43389
ТӨГ 47,500
Цуглуулгад: Үнэрт ус (50 мл) ба Бөмбөлгөн түрхэгчтэй хөлс дарагч (50 мл). Бэлгийн гоёмсог хайрцагтай.