Нүүр угаагч сойзНүүр угаагч сойз Нүүр угаагч сойз

Нүүр угаагч сойз

38335
ТӨГ 6,800 ТӨГ 9,700

Хүрэхэд бэрх хэсгүүдэд төгс тохирно. Нүүрээ угаасны дараа хуруундаа углаад, нүүрний шаардлагатай хэсгүүдийг үрээрэй.