Үсэнд долгио үүсгэгч дунд зэргийн хэмжээтэй бөөрөнхий сам
Хэрэгслүүд

Үсэнд долгио үүсгэгч дунд зэргийн хэмжээтэй бөөрөнхий сам

30608
ТӨГ 20,000
Дунд хэмжээтэй бөөрөнхий сам нь үсийг түргэн хатаах ба том долгио үүсгэхэд тохиромжтой. Сэнс металл суурийг халаадаг тул дулаанаа илүү удаан хадгалж улмаар хэв маяг үүсгэх ба хатаах хугацаа түргэснэ. Мөн үсийг шулуун болгоход тохиромжтой.