Үсний хэв маяг үүсгэгч жижиг бөөрөнхий сам
Эмэгтэйчүүдэд

Үсний хэв маяг үүсгэгч жижиг бөөрөнхий сам

30595
ТӨГ 19,000

Ийм диаметртай сам нь богино үстэй эмэгтэйчүүдэд төгс тохиромжтой, энэ самны тусламжтай үсээ сэнсээр түргэн бөгөөд хялбархан хатааж болно, мөн шулуун болгож эсвэл төрөлхийн мэт долгионтой болгож болно.


  • Богино үсийг долгиотой эсвэл шулуун болгоход тусална;
  • Дурын урттай үсэнд тохиромжтой: урт тусам шингэн үсийг долгиотой болгохдоо сам ашиглах хэрэгтэй;
  • Хуванцар ба нийлэг эдээр хийсэн.