«Шинэ Зеландийн нуурууд» цуглуулга

131341
Цуглуулгад: Шүршүүрийн эрэгтэй шингэн саван (250 мл) ба Саван (90 г).