«Алим ба шанцай» цуглуулга

131339
Цуглуулгад: Гарын тос (75 мл) ба Саван (75 г).