«Ванил ба шанцай» цуглуулга

131337
Цуглуулгад: Гарын тос (75 мл) ба Саван (75 г).