«Холливудын мөрөөдөл» цуглуулга

131335
Цуглуулгад: Шүршүүрийн шингэн саван (250 мл) ба Саван(90 г).