Үндсэн хэсэгрүү шилжих Үндсэн цэсрүү шилжих Хайлтруу шилжих
  1. Үндсэн
  2. Мэдээ мэдээлэл ба хэвлэл
  3. Компанийн мэдээ
  4. Брэнд Түншийн Гэрээнд чухал өөрчлөлтүүд орж байгааг анхаарна уу

Брэнд Түншийн Гэрээнд чухал өөрчлөлтүүд орж байгааг анхаарна уу

Эрхэм Брэнд Түнш Орифлэймийн бизнэс загварт орж буй өөрчлөлт, тэдгээрийн таны бизнест үзүүлэх нөлөөллийн тухай бүрэн зөв ойлголттой болох нь бидний хувьд маш чухал. Тиймээс Шинэ Бизнес Загварт орсон өөрчлөлтүүдийн ашиг тусын тухай дэлгэрэнгүй мэдээлэлтэй танилцахын уриалж байна

[Файлтай танилцах].