Буруу болон зөв ойлголтууд

Эрүүл амьдралын хэв маяг

Дэлгэрэнгүй
Зөвлөгөө

Хөгшрөлтийн анхны шинж тэмдгүүдтэй тэмцье

Өнөөдөр ба үүрд - Төгс арьс

Стресс, дутуу нойр, буруу хооллолт ба хүрээлэн буй орчны сөрөг нөлөө - энэ бол орчин үеийн амьдралын бүрэлдэхүүн. Тэд хамтдаа эсийн үйл ажиллагаа алдагдуулан арьсанд сөрөг нөлөө үзүүлэхээс гадна эрт хөгшрөхөд хүргэдэг.

NovAge True Perfection цуврал нь ургамлын эсийн өсгөврийн хандыг хүчин ашиглан орчин үеийн амьдралын хэв маягийн үр дагавар болох хуурайшилт, өнгөө алдах ба нүх сүв томрох зэрэг асуудалтай тэмцэхэд тусалж өнгөц ба гүн үрчлээ үүсэх явцыг удаашруулна.

* 22 эмэгтэй оролцогчтой шинжлэх ухааны үндэслэлтэй сорилын дүн.